Sekcja Gimnastyki Sportowej

zademonstrowała kolejny raz pokaz sprawności gimnastycznej dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Układ taneczno-gimnastyczny

 

Układ ćwiczeń wolnych na ścieżce gimnastycznej

 

Piramidy wieloosobowe

Najpiękniejsze skoki

Zapraszamy za rok