VIII Pokazy Sekcji Gimnastyki Sportowej - działającej przy Szkole Podstawowej nr 48 w Lublinie

Lublin 29 stycznia 2015r.

Otwarcia pokazów gimnastycznych i podsumowania pracy w pierwszym semestrze dokonała Pani Dyrektor mgr Henryka Olszak

Grupa dziewcząt trenująca pod kierunkiem Arkadiusz Zingera

Grupa chłopców trenująca pod bacznym okiem Pani Małgorzaty Świst (gościnnie Hania Sim)

Pokazy grupy dziewcząt - grupa starsza

Piramidy dwójkowe Natalia Mrozik i Maja Oleszczuk                                                                    Salto w wykonaniu Majki Oleszczuk

 

Pokaz dziewczęta zakończyły piramidą wieloosobową

Pokazy grupy młodszej

Na ręce Majki Pani Dyrektor składa podziękowania dla całej sekcji gimnastycznej

wstecz