Pani dyrektor mgr Henryka Olszak

otwiera IX Gimnastyczne pokazy dla rodziców, uczniów i nauczycieli

Grupy prowadzone przez Panią Małgorzatę Świst i Arkadiusza Zingera

Pokaz dwójkowy Maja Oleszczuk klVI i Alicja Świdrak kl II (rocznik klasy I)

Pokaz indywidualny w wykonaniu Julii Adamczyk klVb

Przekazanie na ręce Pani Dyrektor Kroniki sekcji gimnastycznej 2007 - 2015

Układ grupowy

Prezentacja wszystkich zawodników sekcji gimnastycznej

Podziękowanie wszystkim uczestnikom pokazów i opiekunom :)

figle pozostawionych dzieci

... dziękujemy za przybycie