11 pokazy sekcji gimnastycznej

23 styczeń 2018 rok

Dziękuję wszystkim za duże zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości

Kolejny etap to przygotowania do zawodów międzyszkolnych. Z 35 zawodniczek zostało zakwalifikowanych 25 do dalszych przygotowań.

Listy zakwalifikowanych dzieci na konkretne godziny wiszą w szkole.