Wydarzenia z życia naszej klasy

w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego

w Lublinie.

 

Wychowawca klasy Arkadiusz Zinger